Blog oleh elemje

tidak setiap perubahan akan membawa kemajuan,
tetapi mana ada kemajuan tanpa diawali oleh sebuah perubahan.